دسته بندی اکسس کنترل سیماران

13 محصول پیدا شد

بازدید: 1839

اکسس کنترل سیماران

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل CD32K

۵۲۹,۱۰۰ تومان

بازدید: 1551

اکسس کنترل سیماران

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP1000K -KP1000

۱,۰۲۷,۴۰۰ تومان

بازدید: 456

اکسس کنترل سیماران

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل TP22/I

۳,۷۶۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 459

اکسس کنترل سیماران

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل TPF22/O

۶,۲۳۶,۰۰۰ تومان

بازدید: 490

اکسس کنترل سیماران

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل FR22/I

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1691

اکسس کنترل سیماران

ماژول درب بازکن قفل دیجیتال سیماران

موجود نیست - ۷۸,۰۰۰ تومان

بازدید: 1347

اکسس کنترل سیماران

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP85K

موجود نیست - ۱,۸۳۴,۰۰۰ تومان

بازدید: 1459

اکسس کنترل سیماران

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP22K

موجود نیست - ۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1391

اکسس کنترل سیماران

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل FP121K

موجود نیست - ۲,۳۹۵,۸۰۰ تومان

بازدید: 772

اکسس کنترل سیماران

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل FPN173K

موجود نیست - ۳,۰۵۶,۰۰۰ تومان

بازدید: 469

اکسس کنترل سیماران

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KPF22/O

موجود نیست - ۳,۷۰۶,۰۰۰ تومان

بازدید: 737

اکسس کنترل سیماران

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل FPN23K

موجود نیست - ۴,۲۷۸,۰۰۰ تومان

بازدید: 1839

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل CD32K

کنترل تردد

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل CD32K

دستگاه کنترل تردد سیماران مدل CD32K، قابلیت شناسایی از طریق کارت را دارد.

۵۲۹,۱۰۰ تومان

بازدید: 1551

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP1000K -KP1000

کنترل تردد

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP1000K -KP1000

دستگاه کنترل تردد سیماران مدل KP1000، با قابلیت شناسایی کارت و رمز عبور میباشد.

۱,۰۲۷,۴۰۰ تومان

بازدید: 456

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل TP22/I

کنترل تردد

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل TP22/I

دستگاه کنترل تردد سیماران مدل TP22/I، قابلیت شناسایی از طریق کارت و رمز را دارد.

۳,۷۶۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 459

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل TPF22/O

کنترل تردد

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل TPF22/O

دستگاه کنترل تردد سیماران مدل TPF22/O، قابلیت شناسایی از طریق کارت، رمز، اثرانگشت را دارد.

۶,۲۳۶,۰۰۰ تومان

بازدید: 490

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل FR22/I

کنترل تردد

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل FR22/I

دستگاه کنترل تردد سیماران مدل FR22/I، قابلیت شناسایی کارت از طریق کارت و چهره و اثرانگشت را داراست.

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1691

ماژول درب بازکن قفل دیجیتال سیماران

کنترل تردد

ماژول درب بازکن قفل دیجیتال سیماران

ماژول قفل دیجیتال سیماران، جهت استفاده برای درب بازکن‌های تصویری سیماران مورد استفاده قرار میگیرد.

موجود نیست - ۷۸,۰۰۰ تومان

بازدید: 1347

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP85K

کنترل تردد

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP85K

دستگاه کنترل تردد سیماران مدل KP85K، قابلیت شناسایی کارت و رمز عبور را دارد.

موجود نیست - ۱,۸۳۴,۰۰۰ تومان

بازدید: 1459

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP22K

کنترل تردد

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP22K

دستگاه کنترل تردد سیماران مدل KP22K، قابلیت شناسایی کارت و رمز عبور را دارد.

موجود نیست - ۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1391

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل FP121K

کنترل تردد

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل FP121K

دستگاه کنترل تردد سیماران مدل FP121K، قابلیت شناسایی رمزعبور، کارت و اثرانگشت را دارد.

موجود نیست - ۲,۳۹۵,۸۰۰ تومان

بازدید: 772

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل FPN173K

کنترل تردد

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل FPN173K

دستگاه کنترل تردد سیماران مدل FPN173K، قابلیت شناسایی رمز عبور، اثر انگشت و کارت را دارد.

موجود نیست - ۳,۰۵۶,۰۰۰ تومان

بازدید: 469

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KPF22/O

کنترل تردد

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KPF22/O

دستگاه کنترل تردد سیماران مدل KPF22/O، قابلیت شناسایی از طریق کارت، رمز، اثرانگشت را دارد.

موجود نیست - ۳,۷۰۶,۰۰۰ تومان

بازدید: 737

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل FPN23K

کنترل تردد

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل FPN23K

دستگاه کنترل تردد سیماران مدل FPN23K، قابلیت شناسایی کارت، رمز عبور و اثر انگشت را دارد.

موجود نیست - ۴,۲۷۸,۰۰۰ تومان