دسته بندی اکسس کنترل

24 محصول پیدا شد

بازدید: 616

اکسس کنترل

برد کنترل دسترسی آیفون ریموتگ بتا BETTA

۴۹۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 2027

اکسس کنترل

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل CD32K

۵۲۹,۱۰۰ تومان

بازدید: 750

اکسس کنترل

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1222

۶۱۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 696

اکسس کنترل

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1201 EM

۶۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 813

اکسس کنترل

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1205A

۶۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 790

اکسس کنترل

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1226

۷۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1724

اکسس کنترل

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP1000K -KP1000

۱,۰۲۷,۴۰۰ تومان

بازدید: 446

اکسس کنترل

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1225

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 118

اکسس کنترل

اکسس کنترل بتا مدل BETA 1204

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 601

اکسس کنترل

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1224

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 115

اکسس کنترل

اکسس کنترل بتا مدل BETA 1206

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 556

اکسس کنترل

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1212

۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 616

برد کنترل دسترسی آیفون ریموتگ بتا BETTA

کنترل تردد

برد کنترل دسترسی آیفون ریموتگ بتا BETTA

برد کنترل دسترسی آیفون EM، قابلیت جای گذاری و استفاده در آیفون های اماکن و منازل جهت کنترل دستی از طریق کارت EM میباشد.

۴۹۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 2027

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل CD32K

کنترل تردد

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل CD32K

دستگاه کنترل تردد سیماران مدل CD32K، قابلیت شناسایی از طریق کارت را دارد.

۵۲۹,۱۰۰ تومان

بازدید: 750

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1222

کنترل تردد

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1222

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1222، قابلیت استفاده از طریق کارت، تگ، دستبند و رمز را دارد.

۶۱۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 696

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1201 EM

کنترل تردد

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1201 EM

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1201، قابلیت استفاده به صورت کارت، تگ، دستبند، رمز و یا کلید کنترل دستی را دارد.

۶۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 813

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1205A

کنترل تردد

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1205A

کارتخوان بتا مدل BETTA 1205A ، قابلیت استفاده در حالت های کارت-کارت، رمز-کارت و رمز را دارد.

۶۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 790

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1226

کنترل تردد

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1226

کارتخوان بتا مدل BETTA 1226،قابلیت استفاده در حالت های کارت-کارت، رمز-کارت و رمز را دارد.

۷۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1724

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP1000K -KP1000

کنترل تردد

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP1000K -KP1000

دستگاه کنترل تردد سیماران مدل KP1000، با قابلیت شناسایی کارت و رمز عبور میباشد.

۱,۰۲۷,۴۰۰ تومان

بازدید: 446

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1225

کنترل تردد

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1225

کارتخوان بتا مدل BETTA 1225، ضدآب بوده و قابلیت استفاده از طریق کارت، تگ، دستبند را دارد.

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 118

اکسس کنترل بتا مدل BETA 1204

کنترل تردد

اکسس کنترل بتا مدل BETA 1204

اکسس کنترل بتا مدل BETA 1204 ، قابلیت استفاده از طریق کارت، تگ، دستبند، رمز و یا کلید کنترل دستی را دارد .

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 601

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1224

کنترل تردد

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1224

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1224، قابلیت استفاده به صورت اثرانگشت، رمز، کارت را دارد.

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 115

اکسس کنترل بتا مدل BETA 1206

کنترل تردد

اکسس کنترل بتا مدل BETA 1206

اکسس کنترل بتا مدل BETA 1206 ، ضد آب بوده و از طریق کارت، تگ، دستبند، رمز و یا کلید کنترل دستی عمل می کند .

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 556

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1212

کنترل تردد

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1212

اکسس کنترل بتا مدل BETTA 1212، قابلیت استفاده به صورت اثرانگشت، رمز، کارت را دارد.

۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان