دسته بندی آیفون CAMAX

63 محصول پیدا شد

بازدید: 125

بازدید: 118

آیفون CAMAX

دیکودر دیجیتال کامکث الکتریک CAMAX DECODER 7S

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 116

بازدید: 125

قفل دربازکن زنجیری کامکث الکتریک CAMAX ELECTRIC

آیفون تصویری

قفل دربازکن زنجیری کامکث الکتریک CAMAX ELECTRIC

قفل دربازکن زنجیری کامکث الکتریک CAMAX ELECTRIC ، مناسب برای درب حیاطی و نفررو میباشد .

۲۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 124

منبع تغذیه ترانس آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX ELECTRIC

آیفون تصویری

منبع تغذیه ترانس آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX ELECTRIC

ترانس آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX ELECTRIC ، وظیفه تامین برق را برای مانیتور های تصویری دارد.

۴۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 122

پنل ده واحدی اکسپندر آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX EX-10

آیفون تصویری

پنل ده واحدی اکسپندر آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX EX-10

پنل 10 واحدی اکسپندر آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX EX-10 ، قابل نصب کنار پنل های سری دکمه ای کامکث الکتریک میباشد .

۷۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 114

پنل دوازده واحدی اکسپندر آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX EX-12

آیفون تصویری

پنل دوازده واحدی اکسپندر آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX EX-12

پنل 12 واحدی اکسپندر آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX EX-12 ، قابل نصب کنار پنل های سری دکمه ای کامکث الکتریک میباشد .

۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 117

پنل چهارده واحدی اکسپندر آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX EX-14

آیفون تصویری

پنل چهارده واحدی اکسپندر آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX EX-14

پنل 14 واحدی اکسپندر آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX EX-14 ، قابل نصب کنار پنل های سری دکمه ای کامکث الکتریک میباشد .

۸۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 120

پنل شانزده واحدی اکسپندر آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX EX-16

آیفون تصویری

پنل شانزده واحدی اکسپندر آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX EX-16

پنل 16 واحدی اکسپندر آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX EX-16 ، قابل نصب کنار پنل های سری دکمه ای کامکث الکتریک میباشد .

۸۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 117

پنل بیست واحدی اکسپندر آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX EX-20

آیفون تصویری

پنل بیست واحدی اکسپندر آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX EX-20

پنل 20 واحدی اکسپندر آیفون تصویری کامکث الکتریک مدل CAMAX EX-20 ، قابل نصب کنار پنل های سری دکمه ای کامکث الکتریک میباشد .

۹۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 118

پنل بیست و چهار واحدی اکسپندر آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX EX-24

آیفون تصویری

پنل بیست و چهار واحدی اکسپندر آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX EX-24

پنل 24 واحدی اکسپندر آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX EX-24 ، قابل نصب کنار پنل های سری دکمه ای کامکث الکتریک میباشد .

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 118

دیکودر دیجیتال کامکث الکتریک CAMAX DECODER 7S

آیفون تصویری

دیکودر دیجیتال کامکث الکتریک CAMAX DECODER 7S

دیکودر دیجیتال کامکث الکتریک CAMAX DECODER 7S ، امکان تقویت تصاویر ارسالی از پنل را دارد .

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 115

پنل یک واحدی دکمه ای آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX NTC1

آیفون تصویری

پنل یک واحدی دکمه ای آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX NTC1

پنل 1 واحدی دکمه ای آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX NTC1 ، دارای دوربین هوشمند رنگی با کیفیت بالا میباشد .

۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 116

پنل یک واحدی لمسی آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX NTC1T

آیفون تصویری

پنل یک واحدی لمسی آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX NTC1T

پنل یک واحدی لمسی آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX NTC1T ، دارای دوربین هوشمند رنگی با کیفیت بالا میباشد .

۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 122

پنل دو واحدی دکمه ای آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX NTC2

آیفون تصویری

پنل دو واحدی دکمه ای آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX NTC2

پنل 2 واحدی دکمه ای آیفون تصویری کامکث الکتریک CAMAX NTC2 ، دارای دوربین هوشمند رنگی با کیفیت بالا میباشد .

۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان