دسته بندی آنتن ثابت و متحرک

7 محصول پیدا شد

بازدید: 1911

آنتن ثابت و متحرک

آنتن گیرنده دیجیتال رومیزی سیماران مدل SMA2013

۳۶۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 2909

آنتن ثابت و متحرک

آنتن 44 شاخه تلویزیون UHF مدل هیرو HERO TE-44

۳۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1885

آنتن ثابت و متحرک

آنتن اکتیو هوایی سیماران مدل SAB-50T

۴۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1525

آنتن ثابت و متحرک

آنتن اکتیو هوایی سیماران مدل SAB-40T

۴۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 2829

آنتن ثابت و متحرک

آنتن گردان هوایی سیماران مدل SRAB1000N

۵۱۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 674

آنتن ثابت و متحرک

آنتن اکتیو ایگل هوایی و رومیزی سیماران مدل SIMARAN EAGLE 70

موجود نیست - ۴۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 520

آنتن ثابت و متحرک

آنتن اکتیو هوایی ثابت شارک سیماران مدل SIMARAN SHARK 560

موجود نیست - ۴۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1911

 آنتن گیرنده دیجیتال رومیزی سیماران مدل SMA2013

آنتن مرکزی

آنتن گیرنده دیجیتال رومیزی سیماران مدل SMA2013

آنتن رومیزی سیماران مدل SMA2013، با نویز بسیار کم میباشد.

۳۶۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 2909

آنتن 44 شاخه تلویزیون UHF مدل هیرو HERO TE-44

آنتن مرکزی

آنتن 44 شاخه تلویزیون UHF مدل هیرو HERO TE-44

آنتن 44 شاخه هوایی UHF مدل هیرو TE-44، برای دریافت سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال تلویزیرون نصب میگردد.

۳۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1885

آنتن اکتیو هوایی سیماران مدل SAB-50T

آنتن مرکزی

آنتن اکتیو هوایی سیماران مدل SAB-50T

آنتن هوایی سیماران مدل SAB50T، در برابر شرایط نامساعد جوی مقاوم است.

۴۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1525

آنتن اکتیو هوایی سیماران مدل SAB-40T

آنتن مرکزی

آنتن اکتیو هوایی سیماران مدل SAB-40T

آنتن هوایی سیماران مدل SAB40T، مقاوم در برابر شرایط نامساعد جوی است.

۴۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 2829

آنتن گردان هوایی سیماران مدل SRAB1000N

آنتن مرکزی

آنتن گردان هوایی سیماران مدل SRAB1000N

آنتن گردان هوایی سیماران مدل 1000N، مقاوم در برابر شرایط نامساعد جوی است.

۵۱۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 674

آنتن اکتیو ایگل هوایی و رومیزی سیماران مدل SIMARAN EAGLE 70

آنتن مرکزی

آنتن اکتیو ایگل هوایی و رومیزی سیماران مدل SIMARAN EAGLE 70

آنتن هوایی و رومیزی سیماران مدل EAGLE 70، آنتن اکتیو ثابت میباشد که از کیفیت بالایی برخوردار است.

موجود نیست - ۴۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 520

آنتن اکتیو هوایی ثابت شارک سیماران مدل SIMARAN SHARK 560

آنتن مرکزی

آنتن اکتیو هوایی ثابت شارک سیماران مدل SIMARAN SHARK 560

آنتن اکتیو هوایی سیماران مدل SHARK 560، امکان نصب بر روی انواع دکل‌های روی پشت بام را دارد.

موجود نیست - ۴۴۰,۰۰۰ تومان