دسته بندی آنتن ثابت و متحرک

7 محصول پیدا شد

بازدید: 1196

آنتن ثابت و متحرک

آنتن 44 شاخه تلویزیون UHF مدل هیرو HERO TE-44

۳۱۴,۰۰۰ تومان

بازدید: 1347

آنتن ثابت و متحرک

آنتن گیرنده دیجیتال رومیزی سیماران مدل SMA2013

۳۱۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1326

آنتن ثابت و متحرک

آنتن اکتیو هوایی سیماران مدل SAB-50T

۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 982

آنتن ثابت و متحرک

آنتن اکتیو هوایی سیماران مدل SAB-40T

۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1569

آنتن ثابت و متحرک

آنتن گردان هوایی سیماران مدل SRAB1000N

موجود نیست - ۴۴۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 377

آنتن ثابت و متحرک

آنتن اکتیو ایگل هوایی و رومیزی سیماران مدل SIMARAN EAGLE 70

موجود نیست - ۳۶۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 319

آنتن ثابت و متحرک

آنتن اکتیو هوایی ثابت شارک سیماران مدل SIMARAN SHARK 560

موجود نیست - ۴۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1196

آنتن 44 شاخه تلویزیون UHF مدل هیرو HERO TE-44

آنتن مرکزی

آنتن 44 شاخه تلویزیون UHF مدل هیرو HERO TE-44

آنتن 44 شاخه هوایی UHF مدل هیرو TE-44، برای دریافت سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال تلویزیرون نصب میگردد.

۳۱۴,۰۰۰ تومان

بازدید: 1347

 آنتن گیرنده دیجیتال رومیزی سیماران مدل SMA2013

آنتن مرکزی

آنتن گیرنده دیجیتال رومیزی سیماران مدل SMA2013

آنتن رومیزی سیماران مدل SMA2013، با نویز بسیار کم میباشد.

۳۱۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1326

آنتن اکتیو هوایی سیماران مدل SAB-50T

آنتن مرکزی

آنتن اکتیو هوایی سیماران مدل SAB-50T

آنتن هوایی سیماران مدل SAB50T، در برابر شرایط نامساعد جوی مقاوم است.

۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 982

آنتن اکتیو هوایی سیماران مدل SAB-40T

آنتن مرکزی

آنتن اکتیو هوایی سیماران مدل SAB-40T

آنتن هوایی سیماران مدل SAB40T، مقاوم در برابر شرایط نامساعد جوی است.

۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1569

آنتن گردان هوایی سیماران مدل SRAB1000N

آنتن مرکزی

آنتن گردان هوایی سیماران مدل SRAB1000N

آنتن گردان هوایی سیماران مدل 1000N، مقاوم در برابر شرایط نامساعد جوی است.

موجود نیست - ۴۴۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 377

آنتن اکتیو ایگل هوایی و رومیزی سیماران مدل SIMARAN EAGLE 70

آنتن مرکزی

آنتن اکتیو ایگل هوایی و رومیزی سیماران مدل SIMARAN EAGLE 70

آنتن هوایی و رومیزی سیماران مدل EAGLE 70، آنتن اکتیو ثابت میباشد که از کیفیت بالایی برخوردار است.

موجود نیست - ۳۶۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 319

آنتن اکتیو هوایی ثابت شارک سیماران مدل SIMARAN SHARK 560

آنتن مرکزی

آنتن اکتیو هوایی ثابت شارک سیماران مدل SIMARAN SHARK 560

آنتن اکتیو هوایی سیماران مدل SHARK 560، امکان نصب بر روی انواع دکل‌های روی پشت بام را دارد.

موجود نیست - ۴۴۰,۰۰۰ تومان