دسته بندی آمپلی فایر

5 محصول پیدا شد

بازدید: 962

بازدید: 971

بازدید: 1213

بازدید: 995

بازدید: 949

بازدید: 962

آمپلی فایر آنتن مرکزی لاین سیماران مدل LA20-A

آنتن مرکزی

آمپلی فایر آنتن مرکزی لاین سیماران مدل LA20-A

آمپلی فایر آنتن مرکزی سیماران مدل LA20-A، قابل استفاده در سیستم آنتن مرکزی است.

۶۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 971

آمپلی فایر آنتن مرکزی مولتی باند سیماران مدل MA20-N

آنتن مرکزی

آمپلی فایر آنتن مرکزی مولتی باند سیماران مدل MA20-N

آمپلی فایر آنتن مرکزی سیماران مدل MA20-N، قابلی استفاده در سیستم آنتن مرکزی میباشد.

۷۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1213

آمپلی فایر آنتن مرکزی لاین سیماران مدل LA30-AE

آنتن مرکزی

آمپلی فایر آنتن مرکزی لاین سیماران مدل LA30-AE

آمپلی فایر آنتن مرکزی سیماران مدل LA30-AE، قابل استفاده در سیستم آنتن مرکزی میباشد.

۸۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 995

آمپلی فایر آنتن مرکزی مولتی باند سیماران مدل MA30-A

آنتن مرکزی

آمپلی فایر آنتن مرکزی مولتی باند سیماران مدل MA30-A

آمپلی فایر آنتن مرکزی سیماران مدل MA30-A، قابل استفاده در سیستم آنتن مرکزی میباشد.

۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 949

آمپلی فایر آنتن مرکزی مولتی باند سیماران مدل MA40-A

آنتن مرکزی

آمپلی فایر آنتن مرکزی مولتی باند سیماران مدل MA40-A

آمپلی فایر آنتن مرکزی سیماران مدل MA40-A، قابل استفاده در سیستم آنتن مرکزی میباشد

۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان