دسته بندی آرام بند

3 محصول پیدا شد

بازدید: 612

آرام بند

آرام بند بتا مدل BT-80

موجود نیست - ۷۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 547

آرام بند

آرام بند بتا مدل BT-100

موجود نیست - ۹۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 564

آرام بند

آرام بند بتا مدل BT-120

موجود نیست - ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 612

آرام بند بتا مدل BT-80

لوازم جانبی

آرام بند بتا مدل BT-80

آرام بند بتا BT-80، به صورت دو سرعته بوده و مناسب درب هایی با وزن 60 تا 80 کیلوگرم میباشد.

موجود نیست - ۷۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 547

آرام بند بتا مدل BT-100

لوازم جانبی

آرام بند بتا مدل BT-100

آرام بند بتا BT-100، به صورت دو سرعته بوده و مناسب درب هایی با وزن 80 تا 100 کیلوگرم میباشد.

موجود نیست - ۹۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 564

آرام بند بتا مدل BT-120

لوازم جانبی

آرام بند بتا مدل BT-120

آرام بند بتا BT-120، به صورت دو سرعته بوده و مناسب درب هایی با وزن 100 تا 120 کیلوگرم میباشد.

موجود نیست - ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان