محصولات فشان کالا - برند داهوا

11 محصول پیدا شد

بازدید: 2346

بازدید: 2417

بازدید: 1651

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B04-I

موجود نیست - ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1158

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3

موجود نیست - ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 957

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B08-I

موجود نیست - ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1189

بازدید: 988

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3

موجود نیست - ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2346

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A21P

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A21P

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B1A21، دارای گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین پلاستیکی بوده و با رزولوشن 2 مگاپیکسل میباشد.

موجود نیست - ۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2417

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A21P

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A21P

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T1A21، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین پلاستیکی بوده و با رزولوشن 2مگاپیکسل میباشد.

موجود نیست - ۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 991

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T2A21P-T2A21

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T2A21P-T2A21

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T2A21، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه دوربین فلزی بوده و با رزولوشن 2مگاپیکسل میباشد.

۶۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 3841

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A51P-B1A51

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A51P-B1A51

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B1A51، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین پلاستیکی بوده و با رزولوشن 5مگاپیکسل میباشد.

۷۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1024

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A51P-T1A51

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A51P-T1A51

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T1A51، دارای گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین پلاستیکی بوده وبا رزولوشن 5مگاپیکسل میباشد.

۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1108

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B2A51P

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B2A51P

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B2A51، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین فلزی بوده و با رزولوشن 5مگاپیکسل میباشد.

۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1651

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B04-I

DVR & NVR

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B04-I

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B04-I، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و دوربین های آنالوگ را تا رزولوشن 2مگاپیکسل ساپورت میکند.

موجود نیست - ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1158

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3

DVR & NVR

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و دوربین های آنالوگ را تا 5مگاپیکسل ساپورت میکند.

موجود نیست - ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 957

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B08-I

DVR & NVR

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B08-I

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B08-I، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و از دوربین های آنالوگ با رزولوشن 2مگاپیکسل را ساپورت میکند.

موجود نیست - ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1189

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I

DVR & NVR

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و دوربین های آنالوگ را تا 2گاپیکسل ساپورت میکند.

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 988

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3

DVR & NVR

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و دوربین‌های آنالوگ را تا رزولوشن 5مگاپیکسل ساپورت میکند.

موجود نیست - ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان