محصولات فشان کالا - برند تکنما

34 محصول پیدا شد

بازدید: 526

آیفون تصویری

قاب باران گیر کوتاه تکنما

۱۷۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 518

آیفون تصویری

قاب باران گیر بلند تکنما

۱۹۵,۳۰۰ تومان

بازدید: 586

آیفون تصویری

قفل زنجیری تکنما

۴۰۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 583

آیفون تصویری

منبع تغذیه آیفون تصویری تکنما مدل 1501

۴۴۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 563

آیفون تصویری

پخش کننده تصویر آیفون تصویری تکنما

۶۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 577

آیفون تصویری

سوئیچر آیفون تصویری تکنما مدل TPS-701

۹۷۲,۰۰۰ تومان

بازدید: 481

آیفون تصویری

ایزولاتور آیفون تصویری تکنما

۱,۰۴۴,۰۰۰ تومان

بازدید: 524

آیفون تصویری

ماژول رابط جک آیفون تصویری تکنما

۱,۱۱۶,۰۰۰ تومان

بازدید: 485

آیفون تصویری

پنل آیفون تصویری یک واحدی تکنما

۲,۰۶۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 479

آیفون تصویری

پنل آیفون تصویری دو واحدی تکنما

۲,۱۴۲,۰۰۰ تومان

بازدید: 506

آیفون تصویری

پنل آیفون تصویری دو واحدی ستونی تکنما

۲,۳۲۲,۰۰۰ تومان

بازدید: 528

آیفون تصویری

پنل آیفون تصویری سه واحدی ستونی تکنما

۲,۳۸۸,۰۰۰ تومان

بازدید: 526

قاب باران گیر کوتاه تکنما

آیفون تصویری

قاب باران گیر کوتاه تکنما

قاب باران گیر کوتاه تکنما، جهت محافظت از پنل تکنما استفاده میگردد.

۱۷۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 518

قاب باران گیر بلند تکنما

آیفون تصویری

قاب باران گیر بلند تکنما

قاب باران گیر بلند تکنما، جهت محافظت از پنل تکنما استفاده میگردد.

۱۹۵,۳۰۰ تومان

بازدید: 586

قفل زنجیری تکنما

آیفون تصویری

قفل زنجیری تکنما

قفل زنجیری تکنما، از طراحی باکیفیت و مناسب برای شرایط آب و هوایی متفاوت میباشد.

۴۰۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 583

منبع تغذیه آیفون تصویری تکنما مدل 1501

آیفون تصویری

منبع تغذیه آیفون تصویری تکنما مدل 1501

ترانس 1501 آیفون تصویری تکنما، مناسب برای کاهش جریان در پنل های تصویری میباشد.

۴۴۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 563

پخش کننده تصویر آیفون تصویری تکنما

آیفون تصویری

پخش کننده تصویر آیفون تصویری تکنما

پخش کننده تصویر آیفون تصویری تکنما، جهت پخش تصویر در طبقات بالای ساختمان بدون کاهش کیفیت استفاده نمود.

۶۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 577

سوئیچر آیفون تصویری تکنما مدل TPS-701

آیفون تصویری

سوئیچر آیفون تصویری تکنما مدل TPS-701

سوییچر آیفون تصویری تکنما، از کیفیت بالایی برخوردار میباشد.

۹۷۲,۰۰۰ تومان

بازدید: 481

ایزولاتور آیفون تصویری تکنما

آیفون تصویری

ایزولاتور آیفون تصویری تکنما

ایزولاتور آیفون تصویری تکنما، برای منظم نمودن داده های مرتبط بین پنل ها و مانیتورها استفاده نمود.

۱,۰۴۴,۰۰۰ تومان

بازدید: 524

ماژول رابط جک آیفون تصویری تکنما

آیفون تصویری

ماژول رابط جک آیفون تصویری تکنما

ماژول رابط جک آیفون تصویری تکنما، برای ارتباط بین درب بازکن تصویری و جک پارکینگی میباشد.

۱,۱۱۶,۰۰۰ تومان

بازدید: 485

پنل آیفون تصویری یک واحدی تکنما

آیفون تصویری

پنل آیفون تصویری یک واحدی تکنما

پنل آیفون تصویری یک واحدی تکنما، دارای دوربین هوشمند رنگی با کیفیت بالا میباشد.

۲,۰۶۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 479

پنل آیفون تصویری دو واحدی تکنما

آیفون تصویری

پنل آیفون تصویری دو واحدی تکنما

پنل آیفون تصویری دو واحدی تکنما، دارای دوربین هوشمند رنگی با کیفیت بالا میباشد.

۲,۱۴۲,۰۰۰ تومان

بازدید: 506

پنل آیفون تصویری دو واحدی ستونی تکنما

آیفون تصویری

پنل آیفون تصویری دو واحدی ستونی تکنما

پنل آیفون تصویری دو واحدی ستونی تکنما، دارای دوربین هوشمند رنگی با کیفیت بالا میباشد.

۲,۳۲۲,۰۰۰ تومان

بازدید: 528

پنل آیفون تصویری سه واحدی ستونی تکنما

آیفون تصویری

پنل آیفون تصویری سه واحدی ستونی تکنما

پنل آیفون تصویری سه واحدی ستونی تکنما، دارای دوربین هوشمند رنگی با کیفیت بالا میباشد.

۲,۳۸۸,۰۰۰ تومان