محصولات فشان کالا - برند تیراژه

8 محصول پیدا شد

بازدید: 1542

مدار کنترلر و ریموت

ریموت جک پارکینگی تیراژه

موجود نیست - ۱۱۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1417

درب های اتوماتیک

چشمی فتوسل جک پارکینگی تیراژه

موجود نیست - ۲۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 869

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 494

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 476

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26

۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 496

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 3421

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تیراژه مدل X26

۱۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1950

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تیراژه مدل L36

۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1542

ریموت جک پارکینگی تیراژه

مدار کنترلر و ریموت

ریموت جک پارکینگی تیراژه

ریموت جک پارکینگی تیراژه، با فرکانس 433MHz میباشد و قابلیت شناسایی به مرکز کنترل های متفاوت را دارد.

موجود نیست - ۱۱۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1417

چشمی فتوسل جک پارکینگی تیراژه

درب های اتوماتیک

چشمی فتوسل جک پارکینگی تیراژه

چشمی فتوسل جک برقی تیراژه از کیفیت و طراحی ویژه‌ای برخوردار است.

موجود نیست - ۲۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 869

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.8متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 494

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 476

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.8متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 496

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 3421

جک پارکینگی تیراژه مدل X26

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تیراژه مدل X26

جک پارکینگی تیراژه مدل X26 دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.8متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۱۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1950

جک پارکینگی تیراژه مدل L36

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تیراژه مدل L36

جک پارکینگی تیراژه مدل L36، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان