محصولات فشان کالا - برند تیراژه

8 محصول پیدا شد

بازدید: 1016

ریموت جک پارکینگی تیراژه

موجود نیست - ۱۱۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 917

چشمی فتوسل جک پارکینگی تیراژه

موجود نیست - ۲۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 61

بازدید: 64

بازدید: 65

بازدید: 63

بازدید: 2219

جک پارکینگی تیراژه مدل X26

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1316

جک پارکینگی تیراژه مدل L36

۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1016

ریموت جک پارکینگی تیراژه

مدار کنترلر و ریموت

ریموت جک پارکینگی تیراژه

ریموت جک پارکینگی تیراژه، با فرکانس 433MHz میباشد و قابلیت شناسایی به مرکز کنترل های متفاوت را دارد.

موجود نیست - ۱۱۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 917

چشمی فتوسل جک پارکینگی تیراژه

لوازم جانبی

چشمی فتوسل جک پارکینگی تیراژه

چشمی فتوسل جک برقی تیراژه از کیفیت و طراحی ویژه‌ای برخوردار است.

موجود نیست - ۲۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 61

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.8متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 64

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 65

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل X26، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.8متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 63

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36

پک تک لنگه جک پارکینگی تیراژه مدل L36، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2219

جک پارکینگی تیراژه مدل X26

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تیراژه مدل X26

جک پارکینگی تیراژه مدل X26 دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.8متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1316

جک پارکینگی تیراژه مدل L36

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تیراژه مدل L36

جک پارکینگی تیراژه مدل L36، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان